בית

VOCABOLaudio

ההגייה האיטלקית באיכות גבוהה, יותר מ 16000 קבצי אודיו


albicocca [al-bi-còc-ca] albiˈkoːkka
amarena [a-ma-rè-na] amaˈrɛːna
ananas [à-na-nas] aˈnaːnas
anguria [an-gù-ria] aŋˈguːrja
avocado [a-vo-cà-do] avoˈkaːdo
banana [ba-nà-na] baˈnaːna
cappero [càp-pe-ro] kapˈpɛːro
castagna [ca-stà-gna] kasˈtaːɲɲa
cedro ˈʧɛːdro
ciliegia [ci-liè-gia] ʧiˈljɛːʤa
cocco [còc-co] ˈkoːkko
cocomero [co-có-me-ro] kokoˈmɛːro
dattero [dàt-te-ro] datˈtɛːro
fico [fì-co] ˈfiːko
fragola [frà-go-la] fraˈgoːla
gelso [gèl-so] ˈʤɛːlso
ghianda [ghiàn-da] ˈgjaːnda
lampone [lam-pó-ne] lamˈpoːne
limone [li-mó-ne] liˈmoːne
mandarino mandaˈriːno
mango [màn-go] ˈmaːŋgo
mela [mé-la] ˈmɛːla
melone [me-ló-ne] meˈloːne
mirtillo [mir-tìl-lo] mirˈtiːllo
mora [mò-ra] ˈmoːra
nespola [nè-spo-la] nesˈpoːla
nocciola [noc-ciò-la] notˈʧoːla
noce [nó-ce] ˈnoːʧe
oliva [o-lì-va] oˈliːva
pera ˈpɛːra
pèsca [pè-sca] ˈpɛːska
pompelmo [pom-pèl-mo] pomˈpɛːlmo
prugna [prù-gna] ˈpruːɲɲa
ribes [rì-bes] ˈriːbes
susina [su-sì-na] suˈziːna
uva [ù-va] ˈuːva
zucca [zùc-ca] ˈʦuːkka