בית

VOCABOLaudio

ההגייה האיטלקית באיכות גבוהה, יותר מ 16000 קבצי אודיו


avambraccio [a-vam-bràc-cio] avamˈbraːtʧo
bocca [bóc-ca] ˈboːkka
braccio [bràc-cio] ˈbraːtʧo
capello [ca-pél-lo] kaˈpɛːllo
caviglia [ca-vì-glia] kaˈviːʎʎa
ciglio [cì-glio] ˈʧiːʎʎo
collo ˈkoːllo
cuore [cuò-re] ˈkwoːre
dente [dèn-te] ˈdɛːnte
dito [dì-to] ˈdiːto
faccia [fàc-cia] ˈfaːtʧa
gamba [gàm-ba] ˈgaːmba
ginocchio [gi-nòc-chio] ʤiˈnoːkkjo
gola [gó-la] ˈgoːla
labbro [làb-bro] ˈlaːbbro
lingua ˈliːŋgwa
mano [mà-no] ˈmaːno
naso [nà-so] ˈnaːzo
occhio [òc-chio] ˈoːkkjo
orecchio [o-réc-chio] oˈrɛːkkjo
piede [piè-de] ˈpjɛːde
polso [pól-so] ˈpoːlso
scheletro [schè-le-tro] skeˈlɛːtro
schiena [schiè-na] ˈskjɛːna
seno [sé-no] ˈsɛːno
sopracciglio [so-prac-cì-glio] sopratˈʧiːʎʎo
testa [tè-sta] ˈtɛːsta